Nazwa projektu: Projekt przebudowy domu jednorodzinnego w Brodnicy
Kategoria: Architektura
Powierzchnia: 309 m2
Data realizacji: 02/2021
Współpraca: GiD Studio

100-letni budynek w historycznej części miasta Brodnicy objęto nadbudową, przebudową oraz termomodernizacją. Obiekt znajdował się w złym stanie technicznym (głównie konstrukcja dachu oraz pęknięcia ścian szczytowych) i wymagał przeprowadzenia szeregu działań związanych z podniesieniem jego estetyki, funkcjonalności, ze wzmocnieniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz podniesieniem parametrów izolacyjności cieplnej. Estetyka zewnętrzna budynku nawiązuje do jego tradycyjnej formy z elementem nowoczesności w postaci pokrycia dachu blachą na rąbek stojący. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwoliło na izolację budynku od wewnątrz, co pozwala na zachowanie jego istniejącej formy. Projekt powstał w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

YONO ARCHITECTURE to autorska pracownia projektowa architekta Sebastiana Marach,
specjalizująca się w architekturze oraz architekturze wnętrz.
Pracownia realizuje projekty na terenie całej Polski.

YONO Architecture E: biuro@yonoarchitecture.com M: +48 662 128 657FACEBOOKINSTAGRAMPINTEREST

Realizacja: MW agencja kreatywna

YONO Architecture

Architekt

Architekt